Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności


Sklep Internetowy działający pod adresem: www.sklep.wats.pl prowadzony przez Wats Sp. z
o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, zwany dalej Sklepem, przestrzega zasad
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) z dnia 29
sierpnia 1997r.; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U.
2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności odnoszących się do ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.
§ 1.
Zakres zbieranych danych
Zamówienia - składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, jeśli jest osobą fizyczną, która nie
prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów gospodarczych wymagane
jest: imię i nazwisko zamawiającego, nazwa firmy, NIP, adres siedziby, numer telefonu,
adres e-mail. Dane są przetwarzane tylko podczas zamówienia, mogą też być używane
używane w historii zamówień lub w trakcie postępowań reklamacyjnych prowadzonych na
wniosek Klienta.
§ 2.
Użytkowanie danych
Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji
umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne
do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane w
celach marketingowych (jak np. wysyłka newsletterów na podany adres mailowy) - jednak
wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych danych osobowych.
1. Newsletter - w przypadku dobrowolnego zapisania się na listę wysyłkową newsletter’a
adres e-mail Klienta jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail informujących
o specjalnych ofertach, promocjach i nowościach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu.
Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od
Sklepu w formie newsletter’a.
2. Zamówienia - dane są używane jedynie w celu zrealizowania zamówienia oraz w
postępowaniu reklamacyjnym.
§ 3.
Kontakt z Użytkownikami Sklepu
1. Klient dokonujący zakupu towaru po podaniu adresu e-mail może otrzymać od Sklepu
wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Sklep dopuszcza również możliwość kontaktu
telefonicznego z Klientem.
2. Klienci, którzy zapisali się na listę wysyłkową newletter’a będą otrzymywać wiadomości email,
dotyczące ofert Sklepu (oferty specjalne, promocje, nowości).
§ 4.
Modyfikowanie, usuwanie i dostęp do danych osobowych
Użytkownik Sklepu ma prawo do dostępu, edycji i modyfikowania swoich danych osobowych w
dowolnym momencie, oraz przysługuje mu prawo do zażądania usunięcia jego danych
osobowych zbieranych przez Sklep. Wyjątek stanowią dane osobowe pozyskane przez Sklep w
związku z realizacją zamówienia Klienta, które na życzenie Klienta również mogą być zmienione
albo usunięte, jednak dopiero po upływie wymaganego ustawowego okresu przechowywania
danych.
§ 5.
Wykorzystanie plików Cookies
Sklep wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika (jednakże z wyłączeniem
personalnej identyfikacji użytkownika) i dostosowanie strony internetowej do indywidualnych
preferencji jego urządzenia. Pliki Cookies są wykorzystywane również do zbierania danych
statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów
serwisu. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy
internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Informacje uzyskane w ten
sposób pomagają zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, a w
rezultacie - umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych.
Dane użytkowników gromadzone za pomocą plików Cookies zbierane są z wyłączeniem
personalnej identyfikacji użytkownika. Dane te zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Każdy użytkownik Sklepu może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w
przeglądarce internetowej, służącej do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, że
zablokowana zostanie automatyczna obsługa plików Cookies lub użytkownik każdorazowo
będzie informowany o ich przesyłaniu. Ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć
niekorzystny wpływ na niektóre funkcje strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje o
obsłudze plików Cookies znajdują się w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej.
§ 6.
Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Sklep jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim jednie w
takim zakresie jaki jest niezbędny do realizacji umowy sprzedaży w związku zamówieniem
złożonym przez Klienta w odniesieniu do towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu.
Pod pojęciem podmiotów (osób) trzecich rozumie się firmy spedycyjne lub przedsiębiorstwo
Poczta Polska, którym zostało powierzone dostarczenie zamówionego towaru pod wskazany
przez Klienta adres. W tym celu Sklep udostępnia podmiotom trzecim dane teleadresowe
odbiorcy określone przez Klienta.
§ 7.
Bezpieczeństwo
Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są chronione i umieszczone
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. Wszystkie dane osobowe
Klientów są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez nieuprawnione osoby trzecie.
§ 8.
Postanowienia i informacje końcowe
1. Podmiotem zbierającym dane jest:
Wats Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, NIP: 222-07-46-843,
KRS 0000145669 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.